jueves, 25 de octubre de 2012

LIBRO PARA BEBE - LLIBRE PER NADO

Encargo de un "Libro para bebe".......hecho con amor para un bebe muy esperado....Miquel......es elegante y sencillo para que sus primeras imágenes estén recogidas en un álbum especial!!!

Encàrrec d'un "Llibre per Nadò" ....... fet amb amor per a un nadó molt esperat .... Miquel ...... és elegant i senzill perquè els seus primeres imatges estiguin recollides en un àlbum especial!!!


No hay comentarios:

Publicar un comentario